Dimecres de Cendra

El Dimecres de Cendra (dies cinerum) és el primer dia de la Quaresma en el calendari catòlic, protestant, i anglicà. Esdevé 46 dies abans de Pasqua; es considera que la Quaresma té 40 dies de durada (no es compten els diumenges). Per tant, dura 7 setmanes.

Aquest dia pot variar anualment segons es celebri la Pasqua que ha de coincidir amb el primer diumenge després de la primera lluna plena de primavera. Per tant, el Dimecres de Cendra pot variar entre el 4 de febrer i el 10 de març.

La denominació prové del segle X, quan fou instituïda la cerimònia de la benedicció i imposició de la cendra (obtinguda per la cremació dels llorers i palmons beneïts el diumenge de Rams de l’any anterior) com a signe penitencial.

Aquest dia, que pels catòlics és dia de dejuni i abstinència, igual que el Divendres Sant, es posa la cendra als fidels que van a Missa. Segons la tradició, la cendra s’ha d’obtenir a partir de la cremació dels llorers i palmons beneïts el diumenge de Rams de l’any anterior, i ha de ser imposada al cap dels fidels en forma de creu (modernament,en alguns llocs, a les mans per no embrutar-los).

La cendra és símbol de caducitat de la condició humana, signe penitencial (utilitzat des de l’Antic Testament) i de conversió, que ha de ser l’aspecte dominant durant tota la Quaresma. Durant la imposició de la cendra als cristians, el sacerdot pronuncia les paraules: ‘Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris’, és a dir: ‘Recorda, home, que ets pols, i en pols has de tornar’.

Antigament només s’imposava la cendra als pecadors públics que se sotmetien al ritus i eren trets del temple després de la imposició.
Photo credit: Pontificia Universidad Católica de Chile / Foter.com / CC BY-SA

Thanks! You've already liked this
No comments