Per què fa calor a l’estiu?

La Terra recorre una òrbita el·líptica al voltant del Sol amb un període d’uns 365 dies (l’any terrestre). La seva excentricitat és petita, la qual cosa significa que el seu recorregut s’assembla bastant a un cercle. Així, la distància que ens separa del Sol canvia poc al llarg de l’any: uns 152 milions de quilòmetres en el punt més llunyà (afeli) i uns 146 milions en el més proper (periheli).

El periheli ocorre sempre al voltant del 4 de gener i l’afeli cap el 4 de juliol. És a dir: quan la Terra està més prop del Sol és hivern en l’hemisferi nord. Encara que la quantitat de llum que rep el planeta en aquesta posició és lleument major que en la més llunyana, això no alleujarà els rigors hivernals.

Recordem també que la Terra gira sobre el seu propi eix una vegada cada 24 hores, la qual cosa determina el transcurs dels dies i les nits. L’eix de rotació està inclinat 23,5 graus respecte al plànol de la seva òrbita. La direcció de l’eix amb prou feines canvia al llarg d’un any, però l’orientació respecte al Sol sí que ho fa. Durant l’estiu boreal, el Pol Nord apunta cap al Sol. Per això, en l’hemisferi nord els rajos solars incideixen de forma més directa i durant més temps en la superfície. La radiació, que a més travessa un espessor menor d’atmosfera, està concentrada en un àrea menor. Tot això fa que la calor sigui més intensa. En l’hemisferi sud ocorre el contrari: estan a l’hivern.

Per tant, és la inclinació de l’eix de rotació de la Terra, combinada amb el moviment de translació al voltant del Sol, la qual cosa provoca els canvis estacionals.
En altres planetes la situació és diferent. Venus, que té una òrbita pràcticament circular i un eix de rotació gairebé perpendicular (2,7 graus d’inclinació), a la seva òrbita els canvis estacionals són molt petits. A Urà l’eix de rotació està tan inclinat (82 graus) que les estacions són extremes. Durant aproximadament un quart de l’any a Urà (uns 84 anys terrestres), el Sol incideix directament sobre cadascun dels pols, deixant l’altra meitat del planeta enmig d’un hivern molt cru.

 

Foto: CMDR Pete / Foter / CC BY

Thanks! You've already liked this
1 comment