Per què alguns tenim els cabells rinxolats?

Tenir cabell arrissat, ondulat, amb tirabuixons, té a veure amb la genètica, igual que el seu color. Tant l’estructura com el to estan determinats per l’herència, de la mateixa manera que ho estan el color dels nostres ulls o  la forma del nostre nas.

Fins i tot pot succeir que en una mateixa família hi hagi algú amb un cabell llis totalment, i un altre amb el cap ple de tirabuixons i rínxols. Per què ocorre això? Si el color del nostre cabell depèn de la quantitat de pigment, aleshores, de què depèn el cabell llis o arrissat?

Per entendre una mica això cal fer un viatge a l’interior d’un cabell. Està format per una proteïna fibrilar, la queratina, que també té a veure en la formació de les ungles.

La queratina, a la vegada, està formada per una sèrie d’aminoàcids rics en sofre, establint entre aquests ponts disulfur que enllacen a un àtom de sofre amb un altre proper, fent un dibuix com d’escala de mà.

En altres paraules, un cabell llis té pocs ponts disulfur, i ocorren a la mateixa altura entre les fibres de queratina: es disposen en línia recta. Mentre que en el cabell arrissat existeix un nombre major de ponts que no ocorren a la mateixa altura, i per això es formen corbes en les fibres de queratina, creant llavors els rínxols. Seguint amb la nostra metàfora de l’escala, els passamans serien les proteïnes de queratina i els graons, els enllaços químics, és a dir, els ponts.

Si aquests graons estan rectes, el cabell serà llis, i si es disposen en diagonal, les fibres de queratina tindran forma d’espiral.
Cal destacar que en els anys 80 del segle passat es va posar de moda la ‘permanent’, fer-se rínxols artificials mitjançant químics.

Aquests químics el que fan és augmentar el nombre de ponts disulfur, i ho fan trencant-los per “reordenar-los” després: col·loquen les proteïnes amb la forma desitjada, i després, amb l’aplicació d’un altre químic, s’afavoreix l’enllaç de les molècules de queratina prèviament trencades.

Aquests efectes no són ‘permanents’, doncs una vegada que el cabell afectat d’aquesta forma creix o cau, la teva cabellera tornarà a ser igual que abans, llisa o arrissada, tornant a dependre de la genètica.
Foto: Erik Schepers / Foter / CC BY-NC

Thanks! You've already liked this
1 comment