Per què s’oxiden les pomes?

En exposar-se la carn de certs fruits a l’acció de l’aire podem observar com s’enfosqueix transcorreguts uns instants.
Això ocorre amb fruites com la poma, la pera, el plàtan… i amb altres aliments com les patates o els xampinyons, per posar alguns exemples.

Aquest procés s’anomena oxidació, doncs és el resultat de l’acció de l’oxigen contingut en l’aire en combinació amb els compostos químics de la fruita, en concret sobre els fenols.

Així doncs, l’aire conté oxigen, aquest produeix una reacció en algunes substàncies; el ferro és una d’elles. El ferro s’oxida i pren aquest color.
Aquest rep el nom de melanina i que té propietats antimicrobianes, i que podrien ser un mecanisme de defensa dels vegetals contra infeccions.

Però perquè quan col·loquem llimona aquest procés es demora més? Això és a causa d’una substància pròpia de la llimona que es l’antioxidant.Les baixes temperatures també ajuden al fet que aquest procés demori mes del compte.

 

Foto: MaxiuB / Source / CC BY

Thanks! You've already liked this
1 comment