Per què la sang és vermella?

En els éssers humans la sang és de color vermell, igual que en la majoria d’animals mamífers. La sang és vermella a causa d’una substància anomenada hemoglobina que es troba dins dels nostres hematies o glòbuls vermells.

No comments