El quadrat màgic de la Sagrada Família

Un Quadrat Màgic és una espècie de Sudoku medieval en el qual tots les files, columnes i diagonals principals del quadrat sumen el mateix valor. Els nombres acostumen a ser els naturals, normalment en ordre i no es repeteixen, encara que aquí no és el cas.

No comments