Curiositats de les glaceres

Les glaceres són enormes masses de gel compactat que es mouen constantment a causa del pendent sobre la qual estan recolzats, la pressió i la força de la gravetat. Es formen en aquelles zones on les condicions climàtiques permeten que s’acumuli més neu de la que es fon.

No comments