Quants animals domèstics hi ha?

La domesticació és l’acció o l’efecte de fer domèstic algun ésser viu, és a dir, que viu al costat de l’ésser humà, que es cria a casa. El terme deriva del terme llatí domus, que significa «casa», i domesticus, que té el mateix significat que el terme actual. Descriu el pas de l’estat salvatge a […]

No comments