Significat dels moviments de la cua del gat

La següent llista és del significat del moviment de la cua dels gats. Com veieu, els nostres amics felins ens poden dir moltes coses amb la seva cua, només hem d’aprendre a desxifrar què significa cada moviment:

No comments