Per què s’encomanen els badalls?

Sembla ser que el badall és el mitjà que té el cos per aconseguir més oxigen per al cervell. Quan badallem, agafem aire a poc a poc i profundament, i després l’expulsem.

No comments