Errors HTTP

Hi ha diferents tipus d’errors a l’hora de navegar per Internet amb el protocol HTTP. Per exemple, un dels més comuns és l’error 404, que es dóna quan no es troba la pàgina sol·licitada dins del servidor. Cada tipus d’error té un número diferent, però si el número (de tres xifres) comença per 4 l’error […]

No comments