Shoefiti?

És potser alguna nova moda? Una tendència urbana que a poc a poc està estenent-se per ciutats, pobles i petits barris? Existeixen diverses teories…

No comments