Per què els ous tenen forma d’ou?

Tal com s’explica a Cracking the Mystery of Egg Shape, els experts van mesurar i van classificar 49.175 ous de 1400 espècies, recollits pels amants de les aus durant els últims 100 anys. Això va permetre plasmar en un gràfic els graus d’asimetria i elipticitat (l’oposat a la «rodonesa»).

No comments