El nombre primer més gran descobert

Els ordinadors del Projecte GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) han descobert el major nombre primer conegut fins avui, un primer de Mersenne de la forma M = 2n – 1 en el qual n també és primer. El nombre en qüestió és el 49º d’aquest tipus que es coneix; l’anomenen M74207281 i és el: […]

No comments