Els aliments que protegeixen davant els refredats

Certs aliments poden resultar els nostres aliats i fer un efecte de certa prevenció dels refredats i d’altres afeccions típiques de l’hivern, en tenir un efecte de reforçament del nostre servei immunològic.

No comments