Origen del nom de les notes musicals

No us heu preguntat mai d’on ve el nom les notes musicals: do, re mi, fa, sol, la, si? L’italià i teòric de la música medieval Guido d’Arezzo (995-1050) va introduir el pentagrama que avui coneixem i va donar nom a les notes.

No comments