La mare més jove de la història

Lina Vanessa Medina és la persona que, de manera confirmada, ha estat mare més jove. Va tenir el seu fill a l’edat de 5 anys, set mesos i 21 dies. Aquest cas va ser considerat per alguns com un frau però està força documentat i existeixen dues fotografies, una de l’embaràs i l’altre del mare […]

No comments