Per què els noms de les emissores de ràdio d’Estats Units només tenen lletres?

El 5 de juliol de 1912 va tenir lloc a Londres la ‘Conferència Radiotelegràfica Internacional’ en la qual es va decidir regular i homologar cadascuna de les estacions radiotelegràfiques del planeta. Per a això se li va assignar a cada país un codi en forma de lletres que havia d’anar acompanyat per un nombre o […]

No comments