Origen i significat dels petons

Un petó és l’acte de tocar alguna cosa amb els llavis, generalment a una altra persona. Apareix com una instintiva forma de demostrar afecte i es dóna per primera vegada de la mare cap al seu fill. Nombroses interpretacions busquen l’origen del petó en l’impuls de succió del bebè, les tendències canibalesques (la mossegada amorosa), […]

1 comment
  1. caraatunconpanyqueso: Es una dada molt curiosa, amb molts de significats.. Jo no pensava que els petons, fossin considerats així a aquella…