Què és un hashtag?

Un hashtag (de l’anglès “hash”, coixinet o quadradet, i “tag”, etiqueta) és una o diverses paraules unides i precedides per un coixinet (#).

No comments