Per què flota el gel?

Si l’aigua es refreda per sota dels 0º, es solidifica, es congela i forma el gel. L’aigua es comporta de manera diferent a altres líquids: es dilata i es congela. El gel flota perquè en congelar-se s’expandeix.

No comments