Per què els pets són inflamables?

Contràriament a la creença popular, no és el metà el que s’escapa dels nostres gasos intestinals; més aviat és l’hidrogen. En un cos típic, sa, els gasos estan compostos principalment d’hidrogen, nitrogen, una mica de diòxid de carboni i una petita quantitat de metà i oxigen.

No comments