Quina quantitat de paper seria necessària per imprimir tot Internet?

Un càlcul ràpid revela que podries imprimir tot internet en 136 000 milions de fulles de paper de grandària A4, i per a això necessitaries uns 16 milions d’arbres. Si apilessis tots aquests fulls obtindries una columna d’uns 13 350 km d’altura.

No comments