Què és el mansplaining?

La paraula Mansplaining és un neologisme anglòfon basat en la composició de les paraules home i explicar, que es defineix com ‘explicar alguna cosa a algú, generalment un home a una dona, d’una manera considerada com condescendent o paternalista’.

No comments