El test de Turing

El test de Turing va ser proposat el 1950 pel matemàtic Alan Turing per poder discernir una màquina intel·ligent d’una altra que no ho és. Avui dia del que es tracta és que un humà fa preguntes a una computadora, sense poder-hi accedir directament, sinó a través d’una interfície intermèdia, i la màquina genera respostes. […]

No comments