Per on es circula als diferents països del món?

La majoria de conductors circula per la dreta de la carretera en vehicles amb el volant a l’esquerra i el canvi de marxes a la dreta; això passa perquè la immensa majoria de la gent (el 90%) és destra i el maneig del canvi amb aquesta mà és més còmoda.

No comments