La curiositat va matar al gat

‘Curiosity killed the cat’ és una frase d’origen anglès que s’utilitza per advertir dels perills de l’investigació o experimentació innecessària. Originalment es deia “care kills a cat” ( l’excessiva cautela, la preocupació, va matar al gat) i va començar a usar-se al segle XVI.

No comments