Per què els guions de cinema estan escrits en Courier?

Els guions de cinema es van començar a redactar a l’era de les màquines d’escriure, i sempre s’havien utilitzat com a producte final tal qual sortien de la màquina — sense edició posterior.

No comments