Per què “canvia” la veu dels nens?

La longitud de les cordes vocals i la mida de la laringe afecta l’agut i el greu de la nostra veu.

No comments