Les aranyes es podrien menjar tots els éssers humans i encara es quedarien amb gana

Al diari The Washington Post diuen que: totes les aranyes del món, juntes, engoleixen entre 400 i 800 milions de tones d’aliment cada any. Això significa que totes les aranyes juntes mengen tant com els 7.000 milions d’humans, els quals consumeixen junts uns 400 milions de tones de carn i de peix també cada any.

No comments