Què és la ipsofília?

La ipsofília és un tipus de parafília que consisteix en l’excitació per un mateix. No és el mateix que masturbació, on l’objecte sexual pot ser una persona present, una fotografia o una fantasia.

No comments