Què va ser primer: l’ou o la gallina?

L’expressió “Què va ser primer: l’ou o la gallina?” no és una frase moderna, sinó un dilema filosòfic molt més antic del que la majoria creu. Tots sabem que és la gallina la que posa l’ou i, a la vegada, és l’ou el que engendra la gallina. Però si entenem l’expressió com un cercle viciós, ens servirà per fer plantejaments existencials. Pot existir A abans de B, si A depèn de B per existir?

Al llarg de la història, nombrosos filòsofs han desenvolupat sistemes teòrics a partir del binomi ou-gallina. Ja Aristòtil (384 a. de C.- 322 a. de C.) reflexionava sobre el tema; ell va concloure que tant l’ou com la gallina havien existit des de sempre.

Per als creacionistes, Déu va crear a les aus juntament amb la resta dels animals. Per tant, la gallina hauria estat la primera a existir. Existeixen altres corrents teològiques més properes a la ciència, com l’evolució teista. Aquesta planteja que Déu podria haver creat les gallines mitjançant evolució, a partir d’ous.

Recentment, científics de la Universitat de Warwick i la Universitat de Sheffield (Anglaterra) han arribat a la conclusió que la gallina va existir abans que l’ou a causa que una proteïna trobada en els ovaris de les gallines, la ovocledidina-17 (OC-17), compleix una funció clau en la formació de la closca de l’ou.

La troballa, asseguren, és una evidència suficient per determinar no només que la gallina va ser abans que l’ou, sinó també que la primera gallina possiblement no va néixer d’un ou de la seva espècie. És a dir, que la primera gallina no va sortir d’un ou de gallina sinó que va ser una mutació d’un embrió d’alguna altra espècie, l’evolució d’un altre animal.

No obstant això, l’anàlisi del dilema “Ou o gallina?” no és exclusiu de la filosofia o de la teologia; ni tan sols de la biologia. Aquest tipus de plantejaments acostumen a fer-se extensius a l’aplicació de solucions per a problemes macroeconòmics.

 

Thanks! You've already liked this
No comments