Per què els noms de les emissores de ràdio d’Estats Units només tenen lletres?

El 5 de juliol de 1912 va tenir lloc a Londres la ‘Conferència Radiotelegràfica Internacional’ en la qual es va decidir regular i homologar cadascuna de les estacions radiotelegràfiques del planeta. Per a això se li va assignar a cada país un codi en forma de lletres que havia d’anar acompanyat per un nombre o nom de l’emissora. Depenent del tipus d’emissió i la freqüència per la qual anava a emetre se li donava una nomenclatura o una altra.

A Estats Units, a causa de l’extensió del país, li va correspondre dues lletres diferents: la W per a les emissores que estiguessin a l’Est del Mississippi i la K per les de l’Oest del riu. Per aquest motiu totes les seves emissores comencen amb una o una altra lletra i a continuació porten les corresponents a la població, Estat o companyia a la qual pertanyen.

Amb l’arribada de la televisió moltes companyies de radiodifusió ja creades van continuar utilitzant les mateixes sigles en fer el pas a la petita pantalla. Un exemple és la famosa NBC (sigles genèriques de la companyia de radio i televisió nord-americana National Broadcasting Company) a l’Est es diu WNBC i a la costa Oest KNBC.

La mesura també va afectar a Espanya, país al que se li va concedir la lletra E i l’ús de la nomenclatura que anava des de la EAA a la EGZ. Després de la E, la resta de lletres depenia si era d’Onda Curta, Onda Mitjana, radiotelegràfica, radioaficionat, radiodifusió comercial…

Quan van començar a emetre les ràdios comercials a Espanya els va correspondre les sigles EAJ (la AJ que acompanyava a la I designava a les estacions de radi sense fils i la freqüència per la qual emetia), per aquest motiu les primeres emissores que es van engegar (emissions de prova en 1923 i emissió regular a partir de novembre de 1924) les portessin incorporades: EAJ1- Radio Barcelona, EAJ2- Radio Espanya de Madrid, EAJ3- Radio Cadis…

Des de fa diversos anys ja no és obligatori incorporar aquestes lletres al nom de l’emissora (motiu pel qual a Espanya ja no s’utilitza l’indicatiu EAJ), a més que les freqüències que van començar a utilitzar-se posteriorment (com la FM) portaven una altra nomenclatura assignada.

En el cas d’EUA cal tenir en compte que són moltes les emissores que existeixen i que ja tenen creades una identitat pròpia amb aquestes sigles, per la qual cosa segueixen utilitzant-les; encara que podem trobar-nos que algunes emissores ja tenen els seus logos sense la K o W davant.

 

 

Foto: France1978 / Foter / CC BY-SA

Thanks! You've already liked this
No comments