Un any de vida d’un gos equival a set d’un humà?

Tot aquell que tingui gos coneixerà la regla dels set anys, que suggereix que cada any viscut per un ca equival a set anys de la vida d’un humà. És una convenció popularitzada durant el segle XX, encara que falsa. I que pot arribar a resultar perjudicial, perquè que ens fa confondre’ns sobre les necessitats veterinàries del millor amic de l’home. Els motius pels quals aquesta regla no se sosté són molt diferents, però concloents. El primer i més clar és que no totes les races envelleixen a la mateixa velocitat. A partir d’aquí, poc fiable pot resultar un únic criteri homogeneïtzador.

Més

No comments