Com funciona una nevera?

La idea principal del frigorífic és extreure la calor que hi ha en el seu interior cap a fora. És a dir, s’enfoca l’operació de refredar el recipient, mitjançant l’extracció de la calor del seu interior. D’aquesta forma els aliments de la nevera es mantenen a una temperatura determinada.


Com aconsegueix la nevera aquest procés? Analitzem primer en quines parts està dividit el sistema. Un frigorífic consisteix en un circuit tancat format per dos serpentines (tub en forma espiral). Aquests dues serpentines, la missió de les quals serà condensar i evaporar un fluid, estan col·locades entre si mitjançant un compressor i una vàlvula d’expansió.

Quan el líquid refrigerant travessa la vàlvula d’expansió, disminueix la seva pressió, passant d’un estat de més alta pressió i temperatura a un de menor pressió i temperatura. A causa d’aquest procés, el líquid refrigerant s’evaporarà, i aconseguirà reduir la temperatura del frigorífic. És a dir, el líquid refrigerant, en entrar en el circuit interior (el del frigorífic), s’evaporarà a causa de la disminució de pressió i a la calor que recull dels elements del frigorífic.

En sortir de l’evaporador, el gas refrigerant (ja no és un líquid) s’introdueix en el compressor. Aquest dispositiu s’encarrega d’aportar energia al gas, augmentant la seva pressió (al contrari que la vàlvula d’expansió) i la seva energia cinètica, impulsant-lo a fluir. Gràcies a aquest augment de pressió, el gas refrigerant es converteix de nou en líquid, i en travessar el circuit exterior, cedeix la seva calor a l’atmosfera a través de les parets del tub condensador.

Aquest cicle es repeteix constantment fins que el termòstat dóna l’ordre de parada al compressor, moment en què el frigorífic haurà aconseguit la temperatura desitjada i el líquid deixarà de fluir pel sistema.

Font: Xataka Ciencia

Foto: Freeimages

Thanks! You've already liked this
No comments