El nombre primer més gran descobert

Els ordinadors del Projecte GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) han descobert el major nombre primer conegut fins avui, un primer de Mersenne de la forma M = 2n – 1 en el qual n també és primer. El nombre en qüestió és el 49º d’aquest tipus que es coneix; l’anomenen M74207281 i és el: 274207281 – 1.


És a dir 2 elevat a 74207281 menys 1. En total té 22 338 618 dígits i ha batut el rècord anterior per uns 5 milions de dígits.

Recordem que un nombre primer és un nombre enter superior a 1 i admet exactament dos divisors propi i 1. Els nombres primers menors que 100 són: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 i 97.

Noteu el fet que tots els nombres naturals són divisibles entre ells mateixos i entre la unitat. Però els que no són primers, a més, també són divisibles entre altres nombres.

El nombre primer més petit és el 2 i, de fet, és l’únic nombre primer que és també parell, ja que qualsevol parell més gran és múltiple de dos.

Foto: mpfox223 via Foter.com / CC BY-NC-SA

Thanks! You've already liked this
No comments