14 de març, dia de les matemàtiques

Les matemàtiques són una disciplina fonamental en la cultura i el coneixement humà. L’origen de les matemàtiques es remunta a l’antiguitat, quan les primeres civilitzacions van desenvolupar sistemes numèrics i tècniques per a mesurar i comptar. A l’Orient Mitjà, els babilonis utilitzaven un sistema numèric basat en 60, que s’utilitzava per a mesurar el temps i les dimensions dels objectes. Els egipcis, per part seva, van desenvolupar tècniques per a mesurar la terra i construir monuments, com les piràmides. En l’antiga Grècia, la matemàtica es va convertir en una disciplina acadèmica i es van començar a desenvolupar teoremes i proves formals. Els matemàtics grecs, com Pitàgores, Euclides i Arquimedes, van fer contribucions significatives a la geometria, l’aritmètica i la física.

Per tant, seria molt difícil triar un origen o una persona que pugui considerar-se com el pare de les matemàtiques, ja que les matemàtiques s’han desenvolupat al llarg de milers d’anys en moltes cultures diferents. No obstant això, hi ha diverses figures històriques que han contribuït significativament al desenvolupament d’aquesta ciència. Una d’aquestes persones va ser el matemàtic grec antic Thales de Milet, qui va viure en el segle VI a. C. Thales és conegut pel seu treball en geometria, en particular pels seus teoremes sobre triangles i cercles. També se li atribueix la invenció de diversos instruments de mesura, com l’astrolabi.

Un altre personatge imprescindible en la història com comentàvem, va ser Pitàgores, qui va viure en el segle V aC i és conegut pel seu treball en aritmètica i geometria, i pel famós teorema que porta el seu nom. També va fundar una escola filosòfica i religiosa en la qual s’ensenyaven tant les matemàtiques com l’ètica.

Euclides, per la seva banda, és conegut per la seva obra “Els Elements”, que ha estat un dels tractats matemàtics més influents de la història. “Els Elements” és un compendi de geometria que estableix els fonaments de la geometria euclidiana i presenta molts teoremes importants.

A més d’aquests, destaquen Descartes, Newton i Gauss, entre altres.
Cadascun d’aquests matemàtics ha fet contribucions significatives a la disciplina matemàtica.

En l’actualitat, les matemàtiques continuen sent fonamentals en camps tan diversos com la física, la biologia, l’economia, l’enginyeria i la informàtica i tenen moltes aplicacions a la vida quotidiana, com el disseny d’edificis i la planificació financera, entre altres.

El 14 de març se celebra el dia de les matemàtiques. La data no és casual, sinó que va ser triada perquè coincideix amb la celebració també del número π, (3,14…), que seria, la data escollida si la llegim amb el sistema anglosaxó.

Eva Remolina | AMIC

Thanks! You've already liked this
No comments