Què és la fracturació hidràulica? (Fracking)

La fracturació hidràulica o fractura hidràulica (coneguda en anglès com hydraulic fracturing o fracking és una tècnica per possibilitar o augmentar l’extracció de gas i petroli del subsòl. El procediment consisteix en la injecció a pressió d’algun material al terreny, amb l’objectiu d’ampliar les fractures existents al substrat rocós que tanca el gas o el petroli, i afavorint així la seva sortida cap a l’exterior.

Habitualment el material injectat és aigua amb sorra i productes químics, encara que ocasionalment es poden emprar escumes o gasos.

S’estima que aquesta tècnica és present en aproximadament al 60% dels pous d’extracció actualment en ús.  A causa de l’augment del preu dels combustibles fòssils, que ha fet econòmicament rendibles aquests mètodes, s’està popularitzant el seu ús en aquests últims anys, especialment als EUA. Hi ha una gran controvèrsia sobre el perill mediambiental derivat d’aquesta tècnica, ja que a més d’un enorme consum d’aigua, és habitual que amb la sorra s’incloguin multitud de compostos químics, la finalitat dels quals és afavorir la fisura o fins i tot la dissolució de la roca, i que podrien contaminar tant el terreny com els aqüífers subterranis.

Problemes que causa el “fracking”
Entre els problemes que causa el fracking a l’entorn de les explotacions on s’empra aquesta tècnica podem destacar:

– Contaminació de les aigües superficials i subterrànies.
– Contaminació de l’aire.
– Afeccions a la salut humana.
– Alteracions del paisatge i el terreny.
– Contaminació de sòls en tancar els pous.
– Risc sísmic.

Photo credit: arimoore / Foter.com / CC BY-NC-SA

Thanks! You've already liked this
No comments